Integritetspolicy


Personuppgifter

Genom att handla hos mig, Silfver by Borg accepterar du dataskyddspolicyn och min behandling av dina personuppgifter. Jag värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Jag säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.

Jag, Silfver by Borg är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till mig som kund. Dina personuppgifter behandlas av mig för att kunna hantera din beställning och utskick av nyhetsbrev (vilket inte är aktuellt än men ev kommer i framtiden).

Nedan information är en summering av hur jag i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar jag?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar jag ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge jag har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.

Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

De betalleverantörer (betaltjänster) som jag använder mig av är: Swish och faktura genom Visma eEkonomi

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord.

E-shopsystem: Webnode AG

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos mig. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be mig uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd

Jag, Silfver by Borg är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar jag dina personuppgifter

Endast jag har tillgång till kundens personuppgifter genom att använda lösenord. Jag har anivirusprogram och utför regelbundet underhåll av datorn.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Jag förbehåller mig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas mellan mig och dig, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer jag beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Jenny Borg
Silfver by Borg
orgnr: 820413-2909
Harebo 128
36195 Långasjö